دبستان
سال98KJJHHGHFZDDSGHFGSDFGHFHG

یادواره شهدا

ایام الله دهه ی فجر

جشن تکلیف و روز مادر

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه اول

کارخانه مقوا سازی

گلخانه سپاهان

صندوق صدقات