آدرس جدید دبستان دخترانه مهاد

آدرس جدید دبستان دخترانه مهاد:خمینی شهر-خیابان امیرکبیر-کوچه 167-جنب دبیرستان حاج رحیم نجفی-شماره تماس:33515800