دبستان قرآنی دخترانه مهاد2
حدیثرتبه جابرآرامشدبستان دخترانه مهادسال 97رمضان1رمضان

بازارچه خیریه

اردوی تفریحی - تربیتی

مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و پختن آش

تقدیر از دانش آموزان برتر

برگزاری جشن 22 بهمن

حلقه های معرفت

اردوی میدان امام