دبستان قرآنی دخترانه مهاد2
حدیثرتبه جابرآرامشدبستان دخترانه مهادسال 97رمضان1رمضان

ایستگاه مطالعه و نمایشگاه کتاب من و یار مهربانم با 50% تخفیف

جلسه آموزش خانواده با حضور استاد بیرانوند و دکتر موسوی زاده

جشن خودکار در کلاس چهارم خانم پریشانی

بازدید دانش آموزان کلاس ششم از گلخانه سپاهان

المپیاد

شورای دانش آموزی

اردوی تفریحی -تربیتی باغ فردوس