کار-با-کاغذ-مچاله

کار با کاغذ مچاله یکی از فعالیت های هنری است که اه******** زیادی را برای تقویت ماهیچه های دست کودکان و در نتیجه ی آن انجام برخی از فعالیت ها که به این حیطه مربوط است را به دنبال دارد . برای کودکان پیش از دبستان و کودکان مهدکودکی کار با دستمال کاغذی و برای سنین دبستان از کاغذ مناسب است . کودکان پیش از دبستان از مچاله کردن کاغذ بخاطر ضخامتی که دارند خسته می شوند . در ادامه مطلب یک کولاژ زیبا با دستمال کاغذی را مشاهده کنید .

 

 

ابتدا برگه زمینه را به رنگ دلخواه خود انتخاب کرده و روی یک برگه ی دیگر سر و گوش بره را برش زده و به کاغذ زمینه بچسبانید . چشم ها و بینی را نقاشی کنید .

کار-با-کاغذ-مچاله-(1)

دستمال کاغذی یا کاغذ سفید را مچاله کرده و در قسمت بدن و روی سر کنار گوش ها با حوصله یکی یکی را بچسبانید تا بره شکل درستی به خود بگیرد .

کار-با-کاغذ-مچاله-(2)

از مقوای سبز علف هایی را برش زده و در کنار بره بچسبانید .

کار-با-کاغذ-مچاله

ابر ، پروانه و هر چیز دیگری که دوست دارید در این کلاژ شما خودنمایی کند از مقوا یا کاغذرنگی های دیگر برش زده و به کارتان اضافه کنید .