null

کاشت گیاهان

دختر های گل کلاس ما داستان رشد لوبیای خود را با زبانی کودکانه بیان کردند وسپس برای لوبیای خود اسم هایی زیبا گذاشتند.

م مثل....مادرررررر

عزیزترینم، خداوند تو را از عشق سرشته است. باور نمی‌کنم که تو از جنس انسان باشی. چطور یک انسان می‌تواند این همه لطیف و بامحبت باشد؟ تو بی‌گمان از جنس ملائک هستی. تشکر از تو مادر خوبم ، هر آن جایی که تو هستی، آنجا بهشت است.یادگیری واژه ی زیبای مادر ......

نکته های آموزشی


نکاتی در خصوص آموزش  جمع های نظام دار به نکات زیر دقت کنید:

- به صورت مجسم با اشیاء مختلف مثل مداد ،چینه و وسایل دیگر جمع های ترکیبی واساسی را به صورت نظام وار کار کنید

- تعداد مورد نظر اشیاء را دریک طرف نگه دارید ؛سپس یکی یکی از یک طرف کم کنید وبه طرف دیگر اضافه کنید.

- یک نمونه جمع های ترکیبی نظام وار را همزمان به صورت مجسم وروی جدول تخته سیاه بنویسید. بین دو عدد علامت جمع نیاز نیست بگذارید.

- دانش آموزان باید بفهمند که اگر یکی ازیک طرف کم می شود به طرف دیگر اضافه می شود.

- یاید نظام دار بودن معنا دار باشد .بنابراین اگر برای مثال (از روی زرنگی ) عددهای یک طرف راابتدا از صفرتا آخر نوشت وبعد طرف دیگر را از کار او جلو گیری کنید.

والدین گرامی  با ابزار و وسایل مختلف این جمع ها تمرین شود.

تمرینات پیشنهادی برای فرشته کوچولوهای کلاسم