اسلایدشو 1

.....

امروز به هر دانش آموز یک برگه داده شده است که امتیازی است لطفا در صورت تمایل فردا تحویل داده شود.

دانش آموزانی که شماره آنها 1 تا 15 بوده عدد را روی برگه یا مقوا بنویسند و به مقنعه بزنند.

اعداد زیر 10 را با کشیدن چوب خط و نماد عدد کار کنید(اعداد بالای 5 به صورت 5 و1 و... با مبنای 5 کار شود) و با یکی ده تایی های دست ساز اعداد 10 تا 15 را کار کنید.(اعداد بالای 10 با مبنای 10 و خط کشیدن دور چوب خط 10)

مانند نمونه:

نکات مهم فارسی

مادران گرامی سلام! اولین روز هفته به خیر و خوشی

مادران عزیز کلماتی که یی آخر آن می آید تدریس شده است. مثال توانایی*دانایی*نانوایی و... لذا در دفتر تلاش قبلی (درس ی) جدول مربوطه حل شود.

یِ کمکی بین کلماتی که صدای آخر آن ای باشد تدریس شده لطفا این نمونه سوال را کار کنید.

دخترم کلمات را با هم دوست کن

سینی...میوه(سینیِ میوه)

آبی...دریا(آبیِ دریا)

آیرانی...بیدار(ایرانیِ بیدار)

بینی...من(بینیِ من)

سبزی...آش(سبزیِ آش)

هر روز صفحه مربوط به آن روز از دفتر تلاش را کار کنید. (امروز روز اول درس و)

نمونه سوال و نکات مهم درس امروز

....

با سلام و خوش آمدید و تشکر از مادران عزیز برای همکاری شما

1- مادران عزیز روز شنبه بپه ها وسایل ورزشی مانند توپ و طناب و... یا اگر مدال یا لوح ورزشی دارند

بیاورند

2-شنبه رحل و جیب های یکی دهتایی بیاورند.(نی ها با کش به صورت بسته های ده تایی باشند.)

3- اعداد 1 تا 10 را به ترتیب یکبار مستقیم و یکبار هم معکوس بنویسند.

روانخوانی و درک مطلب

تکلیف فارسی تا شنبه تحویل داده شود به جز کسانی که تکلیف فردی فارسی گرفته اند.

گل باغ دانایی بخوان و به سوالات پاسخ بده

چه کسی دانه می کارد؟

چه کسی برای ساسان بادبادک ساخت؟

آیا مادر کریم کباب درست کرد؟

آیا دیروز اردک در آب شنا کرد؟

کودک با چه چیزی بازی می کند؟

********

دو جمله سوالی با کلمات پرسشی "کدام و آیا" از متن بنویس.

نمونه سوال تفریق

 به تعداد انگشتان سمت چپ انگشت باز کن و به تعداد انگشتان سمت راست از دستت انگشت ببند.

تفریق را بنویسد و بخواند مثال 2=2-4 خواندن 4 منهای 2 می شود 2 

تکالیف مهارت محور برای تفریق که توصیه میشود برای کمک به درک تفریق کار شود.

از بچه ها بخواهید تفریقی که به آنها می گویید را با وسایل نشان دهند.مثال:برای 2-5 سر سفره غذا از 5 بشقابی که وجود دارد 2 تا را ببرد و بگوید چه تعدادی باقی مانده یا از 5 گلدان در منزل 2 تا را امروز آب دهد و بگوید چند گلدان را فردا باید آب دهد.از برنامه های دلخواهش چند تا را امروز دیده و چند تا را ندیده است.از 5 کلمه ای که نوشته است چند تارا خوب نوشته و چند تا باقی می ماند که باید بیشتر تلاش و تمرین کند و... .

کیسه های یکی ده تایی

مادران عزیز با مشارکت بچه ها جیب های یکی ده تایی بسازی و 5 دسته ده تایی نی با نی های نصف شده درست کنید.

رحل بسازید

با سلام مادران عزیر لطفا رحل را تا شنبه آماده کنید 

رحل ها میتواند با سلیقه شما و فرزندان عزیز شکیل و زیبا باشد

توجه توجه

مادران عزیز لطفا دفتر تلاش جدید را چک کنید و اگر در فنر زنی یا شماره صفحات مشکلی وجود دارد اطلاع دهید تا تعویض شود

اُ مثل اُردو و حباب سازی...بازی و شادی