اسلایدشو 1

تدریس مجازی قرآن

هفته اول اسفند ماه لوحه خوانی و سورع فلق

http://s7.picofile.com/file/8389725200/mashghavali_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B1_%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B6_1.mp4.html

http://s6.picofile.com/file/8389725250/mashghavali_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B1_%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B6_2.mp4.html

http://s6.picofile.com/file/8389725292/mashghavali_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B1_%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B6_3.mp4.html

دلبندانم هر روز سوره فلق را بخوان و پیام قرآنی و ثیابک فطهر را با معنی مرور کن

در پناه قرآن سر بلند باشی

تدریس مجازی نشانه ژ

http://s7.picofile.com/file/8389721450/1.mp4.html فیلم 1

http://s7.picofile.com/file/8389721518/2.mp4.html فیلم 2

http://s7.picofile.com/file/8389721600/3.mp4.html فیلم 3

http://s6.picofile.com/file/8389721634/4.mp4.html فیلم 4

http://s6.picofile.com/file/8389721692/5.mp4.html فیلم 5

http://s7.picofile.com/file/8389722584/4_5836839913651175564.ogg.html ویس تدریس برای والدین عزیز

متن روانخوانی ژ

نکات مهم:

دختر گلم امیدوارم که در کمال سلامتی هر روز بازی های شاد در کنار خانواده و مرور دروس را انجام دهی دلبندم امروز به عنوان تجربه ایی جدید تدریس به صورت مجازی انجام می شود که امیدوارم در کنار مادر فیلم را تماشا کنی و از قصه لذت ببری.

گل دانای من نشانه ژ بسیار ساده است تنها باید به تلفظ آن توجه کنی تا با ج اشتباه نگیری برای مثال ژاله را با جاله اشتباه نکنی.

پس از تماشای فیلم جدول ترکیب را برای نشانه ژ انجام بده و برای هر ترکیب کلمه بساز (مثلا ژا:ژاله) سپس کتاب فارسی را روخوانی کن و کتاب نگارش صفحه اول را انجام بده و فردا ضمن روانخوانی ژ که گذاشته شده تکالیف روز اول ژ دفتر تلاش را انجام بده امیدوارم که لذت ببری و به خوبی بیاموزی.

درصورتی سوالی داشتید از معلم بپرسید تا پاسخ داده شود. 

قرآن مهاد

با سلام خدمت مادران گرامی 

مسابقه حفظ سوره ها 14 بهمن می باشد که شامل 3 سوره است لطفا تکرار و تمرین سوره ها با صوت کار شود.

ضمنا مسابقه شامل دو سوال حفظ است که میتواند از اول،وسط یا اخر سوره باشد و دخترم باید 3 خط ادامه دهد.

.....

امروز به هر دانش آموز یک برگه داده شده است که امتیازی است لطفا در صورت تمایل فردا تحویل داده شود.

دانش آموزانی که شماره آنها 1 تا 15 بوده عدد را روی برگه یا مقوا بنویسند و به مقنعه بزنند.

اعداد زیر 10 را با کشیدن چوب خط و نماد عدد کار کنید(اعداد بالای 5 به صورت 5 و1 و... با مبنای 5 کار شود) و با یکی ده تایی های دست ساز اعداد 10 تا 15 را کار کنید.(اعداد بالای 10 با مبنای 10 و خط کشیدن دور چوب خط 10)

مانند نمونه:

نکات مهم فارسی

مادران گرامی سلام! اولین روز هفته به خیر و خوشی

مادران عزیز کلماتی که یی آخر آن می آید تدریس شده است. مثال توانایی*دانایی*نانوایی و... لذا در دفتر تلاش قبلی (درس ی) جدول مربوطه حل شود.

یِ کمکی بین کلماتی که صدای آخر آن ای باشد تدریس شده لطفا این نمونه سوال را کار کنید.

دخترم کلمات را با هم دوست کن

سینی...میوه(سینیِ میوه)

آبی...دریا(آبیِ دریا)

آیرانی...بیدار(ایرانیِ بیدار)

بینی...من(بینیِ من)

سبزی...آش(سبزیِ آش)

هر روز صفحه مربوط به آن روز از دفتر تلاش را کار کنید. (امروز روز اول درس و)

نمونه سوال و نکات مهم درس امروز

....

با سلام و خوش آمدید و تشکر از مادران عزیز برای همکاری شما

1- مادران عزیز روز شنبه بچه ها وسایل ورزشی مانند توپ و طناب و... یا اگر مدال یا لوح ورزشی دارند

بیاورند

2-شنبه رحل و جیب های یکی دهتایی بیاورند.(نی ها با کش به صورت بسته های ده تایی باشند.)

3- اعداد 1 تا 10 را به ترتیب یکبار مستقیم و یکبار هم معکوس بنویسند.

روانخوانی و درک مطلب

تکلیف فارسی تا شنبه تحویل داده شود به جز کسانی که تکلیف فردی فارسی گرفته اند.

گل باغ دانایی بخوان و به سوالات پاسخ بده

چه کسی دانه می کارد؟

چه کسی برای ساسان بادبادک ساخت؟

آیا مادر کریم کباب درست کرد؟

آیا دیروز اردک در آب شنا کرد؟

کودک با چه چیزی بازی می کند؟

********

دو جمله سوالی با کلمات پرسشی "کدام و آیا" از متن بنویس.

نمونه سوال تفریق

 به تعداد انگشتان سمت چپ انگشت باز کن و به تعداد انگشتان سمت راست از دستت انگشت ببند.

تفریق را بنویسد و بخواند مثال 2=2-4 خواندن 4 منهای 2 می شود 2 

تکالیف مهارت محور برای تفریق که توصیه میشود برای کمک به درک تفریق کار شود.

از بچه ها بخواهید تفریقی که به آنها می گویید را با وسایل نشان دهند.مثال:برای 2-5 سر سفره غذا از 5 بشقابی که وجود دارد 2 تا را ببرد و بگوید چه تعدادی باقی مانده یا از 5 گلدان در منزل 2 تا را امروز آب دهد و بگوید چند گلدان را فردا باید آب دهد.از برنامه های دلخواهش چند تا را امروز دیده و چند تا را ندیده است.از 5 کلمه ای که نوشته است چند تارا خوب نوشته و چند تا باقی می ماند که باید بیشتر تلاش و تمرین کند و... .

کیسه های یکی ده تایی

مادران عزیز با مشارکت بچه ها جیب های یکی ده تایی بسازی و 5 دسته ده تایی نی با نی های نصف شده درست کنید.