,,,
011012ف0فجام

چگونه مشق نوشتن را برای کلاس اولی ها آسان کنیم ؟

گونه مشق نوشتن را برای کلاس اولی ها آسان کنیم ؟

 

 

ورود به دوره دبستان و آغاز تحصیلات رسمی شایداز حساس ترین دوره های عمر انسان باشد . کودکی که تا همین چند روز پیش فارغ از هر قید و بند و قانونی در دنیای کودکی خود احساس رهایی می کرد و هیچ تعهدی در قبال شخص یا مکان یا موسسه ای نداشت اکنون باید در چارچوب سازمان مدرسه پاره ای از قوانین را پذیرفته و به آن عمل نماید وبه علاوه در کلاس درس شنونده و بیننده ی قابلی هم باشد وتکالیف درسی اش را به طور کامل وتمیز انجام دهد.گذشته از این کودک اکنون در خانه چیزی به اسم مشق شب دارد، تکلیفی که پذیرفتنش برای خیلی از کلاس اولی ها در ابتدای امر بسیار دشوار می آید و تعدادی از کودکان در مقابله با آن از خود بی میلی وبی علاقگی نشان می دهند . بعضی نیز به سختی آن را انجام داده ویا از والدین می خواهند که به جای انها مشق بنویسند.همه ی این موارد و نمونه های مشابه دیگر باعث نگرانی خانواده ها و آشفتگی آنها از اینکه مبادا کودک همچنان بی رغبت به انجام تکالیف باقی بماند شده است .والدین  کلاس ،اولی ها حداقل در اوایل سال تحصیلی این سوال را از معلمان و متخصصان صاحب نظر دارند که چگونه فرزندمان را علاقمند به مشق نوشتن کنیم؟واقعیت این است که برای خیلی از کودکان تعهد به نوشتن مشق شب در اوایل بسیارمشکل می نماید و کاری طاقت فرسا است .

لطفا ادامه مطلب را بخوانید

 

 

راهکارهای پیشنهادی زیر می تواند کمک شایانی در علاقمندی کلاس اولی های تازه وارد به انجام تکلیف خانه باشد.

1- راهکار اول - استفاده از آواها و صوت ها : در این روش والدین برای هر نشانه یا حرفی که کودک می نویسد صدا و آوایی با دهانشان ایجاد می کنند که این صداها و آواها می تواند خنده دار ، جدی ، غمگین ، گریان ،و جنبه ها ی هیجانی متفاوتی داشته باشد . والدین در این روش همچنین می توانند برای هر نشانه یک اسم انتخاب کرده و هنگامی که کودک نشانه را می نویسد آنها اسم آن نشانه را با آواهایی که بار هیجانی دارند ترکیب نمایند برای مثال : کودک در حال نوشتن نشانه ی « آ » است مادر همزمان در حالی که صدای «آ » را کشیده ، می گوید من« آ» کوچولویم و برای نشانه ی بعدی نیز به همین ترتیب یک اسم دیگر و....

2- راهکار دوم - سخن گفتن از زبان نشانه ها و کلمه ها : در این روش همچنان که کودک مشغول نوشتن است مادر یا پدر خود را به جای نشانه ها قرار داده و از زبان آنها با کودک سخن می گویند . مثلا کودک «ب» را می نویسد مادر می گوید آفرین عزیزم که مرا نوشتی ؛حالا برای این که تنها نباشم یک برادر هم کنارم بنویس تا با او حرف بزنم ، کودک نشانه ی بعدی«ب » را می نویسد مادر می گوید : وای چه برادر زیبایی برایم نوشتی زحمت بکش و یک خواهر هم برایم بنویس.و....

3- راهکار سوم - قصه گفتن برای کودک : در این روش همچنان که کودک مشق می نویسد برایش قصه تعریف می کنیم ،بهتر است قصه هایی برای کودک بگوییم که وی انها را دوست دارد و به علاوه قصه را به گونه ای تعریف کنیم که کودک از نوشتن دست نکشد.

4- راهکار چهارم - مسابقه دادن با کودک : در این روش والدین هم یک کاغذ برداشته و از همان نشانه یا کلمه ای که کودک می نویسد شروع به نوشتن کرده و به کودک می گویند هر کسی که زودتر و تمیز تر بنویسد برنده می شود....

5- راهکارپنجم - توصیف نوشته های کودک از زبان یک موجود دیگر مثلا دفتر یا مداد یا پاک کن کودک و.... در این روش همچنان که کودک می نویسد مادر خود را به جای یکی از اشیا نامبرده قرار داده و از زبان آن شی مشق کودک را توصیف می کند مثلا برای نشانه ای که کودک نوشته ،می گوید : وای این اگر بگذاری تو آفتاب جفت جفت می پرد و یا برای نشانه ی دیگر می گوید : اها حالا این یکی بدک نیست 

تمرین الگو

دخترم در دفتر شطرنجی خود الگو ها را بکش وکامل کن .دانستنی های علوم فصل گیاهان

 

فصل چهارم

دانستنیها

قسمت های مختلف گیاه را نام ببرد.

با انواع ریشه ها آشنا می شود.

چند ریشه ی خوراکی را نام ببرد.

شکل انواع برگ ها را نام ببرد.

کار ریشه بطور ساده بیان توضیح دهد.

دو تفاوت ریشه ها را بیان کند.

کار ساقه به طور ساده توضیح دهد.

دو تفاوت ساقه ها را بیان کند.

کار گل را بیان کند .

 

چگونگی تشکیل میوه را شرح دهد.

چند گیاه میوه دار را نام ببرد

یک فایده از گلبرگ را بیان کند.

فایده های مختلف گیاهان را بیان کند..

چند گیاه میوه دار را نام ببرد.

نسبت به گوناگونی بودن اندام های گیاه قضاوت می کند.

محل نگه داری دانه را تشخیص دهد.

 

فایده گیاهانی چون آفتابگردان پنبه و درخت و انگور را بیان کند.

انواع ساقه ها رااز لحاظ نرمی و ضخامت طبقه بندی کند.

برگ را از نظر رنگ و اندازه طبقه بندی کند.

انواع ریشه ها را لحاظ شکل طبقه بندی کند.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های مختلف توجه می کند.

محل نگه داری دانه در گیاه را مشخص کند.

مهارت

هنگام مشاهده قسمت های مختلف گیاه یادداشت می کند.

تصویر یک گیاه را به طور کامل نقاشی کند.

برای مشاهده قسمت های مختلف یک گیاه از ذره بین استفاده می کند.

مراحل تشکیل میوه را نقاشی کند.

چند میوه را به تصویر بکشد.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های مختلف توجه می کند.

گیاهی مانند پیاز رادر کلاس پرورش نماید.

اندام های مختلف گیاه را به کمک یک گیاه واقعی معرفی کند.

از طریق گلبرگ گیاهان رنگ تهیه کند .

نگرشی

نسبت به ارزش و اهمیت درختان کنجکاو و علاقه نشان دهد.

نسبت به زبیا سازی محیط اطراف احساس مسئولیت می کند.

.حس همکاری در فعالیت گروهی تقویت کند.

 

انواع ریشه(از نظر شکل ظاهری)

1. ریشه های افشان

در سطح خاک پخش می شوند و بین ریشه اصلی و ریشه های فرعی تفاوتی وجود ندارد.

مثل گیاهان تک لپه ای (برنج ، گندم و ذرت )

 

2. ریشه های راست

این ریشه ها به اعماق فرو می روند و ریشه اصلی ضخیم تر از ریشه های فرعی است.

مثل گیاهان دو لپه ای (نخود و لوبیا )

 

 

 

پاور نشانه ی د

 

 

با تشکر از  از خام لیلا توکلی (مدرسه آبی )

ترکیبات جمع تا 9