آموزش کاردستی کشیدن پرنده

گل پسرها در حال مسابقه کاردستی

هنر 94

نقاشی انلاین

  رنگ آمیزی آنلاین


برای رنگ آمیزی روی هر کدام از تصاویر کلیک کن .Wombat Rugby Coloring Page

Studying Together Coloring Pageفعالیت هنر

نقاشی با تراشه مداد
نقاشی با قلب

نقاشی و کاردستی با طرح قلب۲ نقاشی و کاردستی با طرح قلب۱

نقاشی و کاردستی با طرح قلب۲

نقاشی و کاردستی با طرح قلب۱

نقاشی گوسفند

رای رسم این گوسفد ساده از دو دایره استفاده می کنیم.یکی برای بدن

گوسفند و دومی برای سر اون.

بعد دور بدن او را موج دار می کنیم که نشون دهنده ی پشم روی تن او باشد.

در گام بعد پاها،چشم ها و در آخر هم گوش گوسفند را رسم کنید .

گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

 

 گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

 

 گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

موضوع: زنگ هنر،