2
نام خدامدرسهwg,hj 95درخت

صفحه شخصی خانم محبوبه حبیبی

تبریک نوروز
1397/11/20 ساعت 05:05:00
دهه ی فجر
1397/11/17 ساعت 05:05:00
تکلیف می کار و ز
1397/11/09 ساعت 05:05:00
تکلیف و و ک
1397/11/08 ساعت 05:05:00
زنگ هنر کلاژ
1397/11/06 ساعت 05:05:00
بازی و ریاضی
1397/11/01 ساعت 05:05:00
تکالیف خلاق کلاس
1397/10/26 ساعت 05:05:00
ازمون فارسی
1397/10/26 ساعت 04:04:00
جمع اساسی
1397/10/25 ساعت 10:33:00
داستان قرانی
1397/10/24 ساعت 04:04:00
راهکارهای مشق نوشتن
1397/10/10 ساعت 10:13:00
ریاضی الگویابی
1397/09/13 ساعت 05:05:00
بازی بازی با فارسی
1397/09/04 ساعت 02:02:00
شعر چرخه اب
1397/08/23 ساعت 21:10:00
پیک ادینه 95/15/7
1397/08/22 ساعت 23:10:00
اموزش جدول سودوکو
1397/08/22 ساعت 22:10:00
دوبیتیهای نماز
1397/08/22 ساعت 20:10:00
تکلیف درس اب
1397/08/22 ساعت 05:05:00
اموزش جدول سودوکو
1397/08/08 ساعت 17:10:00
یا حسین ...
1397/08/06 ساعت 16:10:00
اربعین
1397/08/06 ساعت 04:04:00
راهکارهای انجام تکالیف
1396/09/20 ساعت 02:02:00
بازی های قدیمی
1396/09/13 ساعت 00:02:00
اموزش نماز
1396/09/08 ساعت 11:11:00
چوب خط و زنگ ریاضی
1396/09/05 ساعت 10:10:00
اموزش نشانه د
1396/09/01 ساعت 05:19:00
داستان آ و ب
1396/08/16 ساعت 09:31:25
جدول حروف الفبا
1396/08/16 ساعت 09:30:39
بازی و ریاضی
1396/08/13 ساعت 04:04:00
جشن قران
1396/08/06 ساعت 08:11:10
پاور پوینت صدا و بخش
1396/07/30 ساعت 04:04:00
زنگ علوم
1396/07/26 ساعت 00:00:00
خدا و حرف های من
1396/02/23 ساعت 10:19:44
تبریک عید
1396/02/20 ساعت 17:34:20
مساله .......
1396/02/20 ساعت 17:30:37
پیام تبریک
1396/01/21 ساعت 12:59:17
درس صدای موج
1395/12/22 ساعت 04:04:00
علوم فصل سرد و گرم
1395/12/16 ساعت 08:11:45
درس ه
1395/12/02 ساعت 08:43:20
محققان کوچک پروژه جابر
1395/11/17 ساعت 10:27:12
پیک ادینه
1395/11/13 ساعت 12:10:25
ازمون علوم
1395/11/02 ساعت 07:46:43
دروس خاطره انگیز
1395/10/07 ساعت 08:03:50
پاور پوینت ریاضی
1395/09/07 ساعت 12:49:16
بازی با جدول
1395/09/03 ساعت 11:28:33
بازی او
1395/08/28 ساعت 04:04:00
تمرین م
1395/08/23 ساعت 04:04:00
دفترهای کلاس من
1395/08/21 ساعت 02:02:00
پیک ادینه
1395/08/20 ساعت 06:06:00
فعالیت ابان
1395/08/19 ساعت 12:24:07
چوب خط
1395/08/19 ساعت 12:07:59
فعالیت لذت بخش مهر ماه
1395/08/19 ساعت 11:52:19
کار دانش اموزان در خانه
1395/08/19 ساعت 11:49:10
ماه صفر
1395/08/16 ساعت 10:37:24
تکلیف درس اب
1395/08/10 ساعت 08:20:23
نگاره 7
1395/07/28 ساعت 12:13:35
فعالیت فارسی نگاره ها
1395/07/27 ساعت 05:05:00
محرم
1395/07/15 ساعت 09:57:07
یادی از شهدا
1395/07/14 ساعت 16:05:55
اردوی روز معلم مجتمع
1395/02/14 ساعت 18:24:21
تکلیف ریاضی
1395/02/14 ساعت 18:14:10
مشق گلستان
1395/02/14 ساعت 18:08:39
بازی فارسی
1395/02/14 ساعت 18:04:21
سال 95 مبارک
1395/01/16 ساعت 19:42:07
خاطرات سبز
1394/12/16 ساعت 02:02:00
دفاتر برتر کلاسی
1394/12/12 ساعت 19:09:30
تکلیف
1394/12/12 ساعت 18:36:01
ایام فاطمیه
1394/12/12 ساعت 18:31:07
پوستر و املا
1394/12/09 ساعت 01:01:00
مسابقه ترنم وحی
1394/12/07 ساعت 08:59:38
تمرین محور
1394/12/06 ساعت 12:12:00
خدا در قلب ماست
1394/12/04 ساعت 00:01:00
امزش اعداد
1394/11/30 ساعت 10:31:06
تدریس استثنا
1394/11/30 ساعت 10:23:36
اموزش اعداد
1394/11/30 ساعت 10:14:25
فعالیت درس علوم سنگ ها
1394/10/22 ساعت 18:59:40
اش خوشمزه
1394/10/22 ساعت 18:46:17
نشانه ش
1394/10/15 ساعت 04:04:00
ازمون علوم
1394/10/08 ساعت 12:06:22
تکلیف ه
1394/10/06 ساعت 17:41:26
تکلیف ای
1394/10/03 ساعت 13:28:37
نقاشی با حروف
1394/10/03 ساعت 13:26:38
ریاضی 11
1394/10/03 ساعت 13:24:43
تکلیف اختیاری
1394/09/19 ساعت 04:04:00
درس ر
1394/09/16 ساعت 12:12:00
انیمیشن گیاه
1394/09/15 ساعت 04:04:00
اردو قلعه سحر امیز
1394/09/11 ساعت 11:56:03
تمرین الگو
1394/09/08 ساعت 21:15:44
تکلیف س و او
1394/09/05 ساعت 04:04:00
ای جان جان جهان
1394/09/02 ساعت 04:04:00
تکلیف س
1394/08/30 ساعت 04:04:00
فارسی
1394/08/29 ساعت 09:10:00
علوم فصل 2
1394/08/24 ساعت 20:41:56
فعالیت دانشمندان کوچک
1394/08/18 ساعت 18:33:56
مهر94
1394/08/18 ساعت 18:31:44
کارت خوانی
1394/08/17 ساعت 04:04:00
درس دوم قران
1394/08/17 ساعت 04:04:00
جدول ترکیب
1394/08/16 ساعت 16:24:26
درس آآآ
1394/08/10 ساعت 04:04:00
تدریس الفبا
1394/08/09 ساعت 05:05:00
بازی و ریاضی
1394/08/08 ساعت 09:38:54
ازمون ریاضی
1394/08/05 ساعت 16:09:02
تمرین صداها
1394/08/05 ساعت 16:08:15
سوالات علوم فصل 1 و 2
1394/07/28 ساعت 05:05:00
سلام کردن
1394/07/25 ساعت 20:34:49
السلام علیک علی حسین
1394/07/23 ساعت 06:06:00
تکلیف نگاره 6
1394/07/22 ساعت 00:06:00
دست ورزی
1394/07/21 ساعت 21:17:55
تبریک روز جهانی کودک
1394/07/17 ساعت 13:08:01
تم 1 ریاضی
1394/07/15 ساعت 21:56:53
جشن قران
1394/07/13 ساعت 19:47:08
نگاره 4 فارسی
1394/07/13 ساعت 19:44:45
پیک تابستان 94
1394/03/06 ساعت 00:21:00
پیک تابستانه
1394/03/06 ساعت 00:21:00
هنر 94
1394/03/03 ساعت 18:55:28
شعر الفبا
1394/03/03 ساعت 18:47:20
پیک تابستانه
1394/03/03 ساعت 18:46:35
داستان خوانی
1394/02/27 ساعت 21:06:07
تمرین
1394/02/27 ساعت 21:05:40
تکلیف روان خوانی
1394/02/27 ساعت 20:56:48
کاربرگ نشانه ظ
1394/02/15 ساعت 05:05:00
ازمون ریاضی
1394/02/14 ساعت 05:05:00
روز معلم
1394/02/12 ساعت 02:02:00
حل مسیله
1394/02/10 ساعت 18:40:24
ازمون علوم
1394/02/09 ساعت 04:04:00
تمرین
1394/02/05 ساعت 20:17:09
روان خوانی
1394/02/05 ساعت 19:48:11
نقاشی انلاین
1394/02/05 ساعت 19:46:21
بازی
1394/02/01 ساعت 15:13:34
تکلیف
1394/01/27 ساعت 04:04:00
پوستر ث
1394/01/20 ساعت 15:29:46
تکالیف ریاضی
1394/01/20 ساعت 14:54:06
یک کمی بخندیم
1394/01/12 ساعت 07:07:00
کتاب خوانی
1394/01/08 ساعت 08:08:00
داستان تصویری
1394/01/06 ساعت 08:08:00
علوم
1394/01/06 ساعت 04:04:00
بازی و ریاضی
1394/01/04 ساعت 09:09:00
بازی انلاین خوا
1394/01/02 ساعت 09:09:00
پیک نوروز
1394/01/01 ساعت 00:10:00
اب بازی
1393/12/29 ساعت 08:08:00
تبریک سال نو 1394
1393/12/29 ساعت 04:04:00
سنگ
1393/12/28 ساعت 04:04:00
درس ذ
1393/12/27 ساعت 04:04:00
پیک نوروز
1393/12/24 ساعت 05:05:00
درس عین
1393/12/24 ساعت 05:05:00
تکالیف عید
1393/12/24 ساعت 04:04:00
کاربرگ
1393/12/22 ساعت 05:05:00
پیک نوروز
1393/12/21 ساعت 05:05:00
تکلیف ذ
1393/12/20 ساعت 09:44:38
فعالیت هنر
1393/12/18 ساعت 17:34:28
تست هوش
1393/12/16 ساعت 11:13:12
تکلیف ترمیمی
1393/12/14 ساعت 04:04:00
ریاضی
1393/12/11 ساعت 11:45:01
متن روان خوانی
1393/12/10 ساعت 11:18:47
همسان سنجی
1393/12/10 ساعت 11:14:10
هنر
1393/12/06 ساعت 04:04:00
ازمون
1393/12/04 ساعت 08:37:44
درس ژ
1393/12/04 ساعت 08:14:27
کاربرگ ژ
1393/11/30 ساعت 04:04:00
کاربرگ چ
1393/11/27 ساعت 15:39:50
تقویت روخوانی
1393/11/20 ساعت 02:02:00
مطالب جالب
1393/11/19 ساعت 20:32:52
ریاضی تم 15
1393/11/17 ساعت 05:05:00
تکالیف اولیا
1393/11/16 ساعت 02:02:00
شعر الفبا
1393/11/16 ساعت 01:01:00
روان خوانی درس ج
1393/11/15 ساعت 16:14:44
تکلیف
1393/11/15 ساعت 04:04:00
نقاشی با تراشه مداد
1393/11/13 ساعت 11:48:54
فعالیت علوم
1393/11/13 ساعت 08:27:46
روان خوانی ل
1393/11/13 ساعت 08:26:07
تکلیف ق
1393/11/11 ساعت 16:52:09
مجله رشد
1393/11/11 ساعت 05:05:00
نقاشی گوسفند
1393/11/10 ساعت 04:04:00
ریاضی تم 14
1393/11/09 ساعت 04:04:00
تکلیف ف
1393/11/05 ساعت 11:07:04
تکلیف پ
1393/11/05 ساعت 11:04:35
تکالیف تا درس گ
1393/11/01 ساعت 17:45:20
تکلیف 1 بهمن
1393/11/01 ساعت 17:19:18
دفاتر دانش اموزان فعال
1393/10/29 ساعت 10:29:47
فارسی
1393/10/24 ساعت 04:04:00
تکلیف ک
1393/10/23 ساعت 04:04:00
بازی جمع
1393/10/22 ساعت 13:56:26
خلاقیت
1393/10/17 ساعت 02:02:00
کاربرگ ی
1393/10/16 ساعت 16:10:41
تدریس علوم
1393/10/14 ساعت 20:12:41
فعالیت درس ز
1393/10/12 ساعت 05:05:00
رشد گیاه
1393/10/10 ساعت 19:21:15
بازی با املا
1393/10/10 ساعت 18:48:35
تکلیف ش
1393/10/10 ساعت 02:02:00
تکلیف ای
1393/10/07 ساعت 09:51:30
تکالیف درس 7
1393/10/04 ساعت 04:04:00
ادینه تا پایان درس دریا
1393/10/03 ساعت 04:04:00
خاطره خوش خطی
1393/10/01 ساعت 05:05:00
بازی تقارن
1393/09/29 ساعت 16:09:28
کاردستی
1393/09/29 ساعت 05:05:00
بازی علوم
1393/09/27 ساعت 04:04:00
ترکیب نشانه ها
1393/09/25 ساعت 05:05:00
تکلیف ز
1393/09/24 ساعت 06:06:00
یادگیری موثر
1393/09/23 ساعت 05:05:00
علوم
1393/09/23 ساعت 05:05:00
فعالیت نشانه ها
1393/09/22 ساعت 04:04:00
جشن گیاهان خوراکی
1393/09/21 ساعت 05:05:00
کاردستی
1393/09/19 ساعت 15:02:44
انیمیشن علوم
1393/09/19 ساعت 04:04:00
فعالیت ها
1393/09/16 ساعت 12:21:58
تکلیف نان
1393/09/16 ساعت 12:08:21
د
1393/09/16 ساعت 04:04:00
بازی
1393/09/15 ساعت 08:08:00
اموزش نماز
1393/09/15 ساعت 05:05:00
علوم
1393/09/15 ساعت 04:04:00
درس علوم زنگ گیاهان
1393/09/14 ساعت 05:05:00
املا
1393/09/12 ساعت 17:15:38
تکالیف 12/9/93
1393/09/12 ساعت 17:07:32
طرح جابر
1393/09/10 ساعت 05:05:00
تکلیف درس توت
1393/09/09 ساعت 16:52:03
چیستان
1393/09/09 ساعت 04:04:00
تکالیف اختیاری
1393/09/06 ساعت 05:05:00
تمرین تم 7 ریاضی
1393/09/06 ساعت 05:05:00
اموزش خانواده
1393/09/04 ساعت 08:42:09
زنگ علوم
1393/09/04 ساعت 07:53:39
تکلیف
1393/09/03 ساعت 05:05:00
تکلیف اختیاری
1393/09/03 ساعت 05:05:00
اموزش نشانه
1393/09/01 ساعت 11:19:38
تکالیف اختیاری
1393/08/29 ساعت 05:05:00
ادینه
1393/08/29 ساعت 04:04:00
درس میم
1393/08/28 ساعت 16:53:57
بهداشت فردی
1393/08/25 ساعت 04:04:00
نماینده کلاس
1393/08/18 ساعت 17:32:45
تدریس درس انار
1393/08/18 ساعت 04:04:00
بچه ها بازی بازی
1393/08/18 ساعت 02:02:00
سفره ی نوروروز
1393/08/18 ساعت 02:02:00
تکلیف
1393/08/14 ساعت 04:04:00
پیام تسلیت عاشورا
1393/08/11 ساعت 02:02:00
تکلیف 3
1393/08/10 ساعت 05:05:00
اموزش الفبا درس اب
1393/08/08 ساعت 04:04:00
تکالیف 7 ابان
1393/08/07 ساعت 04:04:00
پیام تسلیت محرم
1393/08/04 ساعت 18:30:48
ازمون نگاره ها
1393/08/04 ساعت 18:20:47
مهارت کار با خط کش
1393/07/30 ساعت 04:04:00
معرفی کتاب جدید
1393/07/26 ساعت 00:04:00
تکالیف هفته سوم مهر
1393/07/24 ساعت 18:21:21
ستاره هفته
1393/07/24 ساعت 18:18:42
روستای جالب در ایران
1393/07/13 ساعت 00:02:00
تبریک عید قربان
1393/07/12 ساعت 05:05:00
کاربرگ نگاره 2
1393/07/09 ساعت 00:02:00
بازی نگاره 1
1393/07/06 ساعت 17:33:38
جشن شکوفه ها
1393/06/31 ساعت 04:04:00
کیف خوب
1393/06/29 ساعت 00:08:00
همهمه ی پاییز
1393/06/25 ساعت 09:26:16
مهر ماه مدرسه است
1393/06/25 ساعت 09:23:42
روز اول مهر
1393/06/25 ساعت 09:22:16
تربیت کودک
1393/05/12 ساعت 04:04:00
الفبای زندگی
1393/05/01 ساعت 08:08:00
خواندنی
1393/04/17 ساعت 01:01:00
بازی
1393/04/16 ساعت 03:03:00
تکلیف تابستانه
1393/04/05 ساعت 15:15:08
معلم و کلاس
1393/03/27 ساعت 02:02:00
کلیپ صوتی شعر الفبا
1393/03/21 ساعت 08:08:00
جشن الفبا
1393/03/14 ساعت 08:08:00
روز اخر
1393/03/10 ساعت 17:02:42
روان خوانی
1393/03/01 ساعت 10:42:39
شعر ذکر هفته
1393/03/01 ساعت 08:08:00
بهترین هدیه روز معلم
1393/02/31 ساعت 08:32:32
علوم
1393/02/30 ساعت 11:30:14
پوستر
1393/02/27 ساعت 07:07:00
بازی
1393/02/21 ساعت 00:07:00
موفقیت
1393/02/20 ساعت 07:07:00
تربیت
1393/02/20 ساعت 00:07:00
تکالیف تمرینی
1393/02/18 ساعت 00:05:00
تکالیف فعال
1393/02/16 ساعت 10:54:45
افزایش دقت
1393/02/14 ساعت 05:05:00
کاردستی
1393/02/13 ساعت 11:29:25
بازی
1393/02/13 ساعت 00:07:00
روز معلم مبارک
1393/02/11 ساعت 00:07:00
روز معلم
1393/02/09 ساعت 10:18:58
کاربرگ ض
1393/02/06 ساعت 00:08:00
کاردستی
1393/02/06 ساعت 00:07:00
متن روان خوانی
1393/01/31 ساعت 08:08:00
شعر نشانه ط
1393/01/31 ساعت 00:08:00
میلاد حضرت فاطمه (ص)
1393/01/30 ساعت 09:36:37
تکلیف
1393/01/30 ساعت 08:08:00
پیک نشانه ها
1393/01/28 ساعت 00:08:00
تکالیف اخر هفته
1393/01/27 ساعت 00:08:00
تکالیف هفته
1393/01/27 ساعت 00:05:00
شعر حلزون
1393/01/24 ساعت 11:21:46
کار برگ
1393/01/24 ساعت 11:04:59
ازمون ساعت
1393/01/24 ساعت 10:56:11
تکالیف
1393/01/13 ساعت 00:08:00
روزگار
1393/01/12 ساعت 00:08:00
فعالیت درس تشدید
1393/01/11 ساعت 00:08:00
بازی
1393/01/07 ساعت 00:08:00
پیک نشانه ص و ذ
1392/12/29 ساعت 08:08:00
پیک نشانه ص و ذ
1392/12/28 ساعت 00:12:00
سفره هفت سین ایرانی
1392/12/26 ساعت 09:22:38
سال 1393
1392/12/26 ساعت 09:15:57
تکالیف عید
1392/12/26 ساعت 09:07:20
پیک نشانه ص
1392/12/19 ساعت 00:10:00
محور --تقارن
1392/12/19 ساعت 00:07:00
تکالیف18/12/92
1392/12/18 ساعت 10:18:33
بلند خوانی
1392/12/17 ساعت 00:12:00
بازی
1392/12/14 ساعت 14:48:52
مسابقه
1392/12/12 ساعت 00:08:00
پوستر کلمات خوا
1392/12/07 ساعت 08:22:56
کلید بهشت
1392/12/04 ساعت 10:10:00
پیکاسو
1392/11/30 ساعت 19:04:13
لوازم تحریر و اثرات ان
1392/11/28 ساعت 10:31:46
ایا می دانستید
1392/11/28 ساعت 10:28:50