ریاضی تم 14

شکوفه ی نازم،

برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کن.
       

پیک ادینه

فرزندم پیک زیر را انجام بده وبه کلاس بیاور و جایزه بگیر.