2
نام خدامدرسهwg,hj 95درخت

روان خوانی درس ل

ن روان خوانی درس گل ( لـ ل ) را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.منتظر نظرشما همکار یا اولیای محترم هستم .


برای این درس درک مطلبی آماده کرده ام که امیدوارم مفید باشد.از لینک زیر درک مطلب را دانلود کنید.

 دوستان گرامی ،مدیروبلاگ بابا آب داد درکشور تونس کاربرگ هایی را برای درس فارسی تهیه می کنند که برای تثبیت یادگیری دانش آموزان بسیار مفید هستند.در این پست کاربرگ نشانه ی (لـ ل ) را می توانید دانلود کنید.

کاربرگ فارسی کلاس اول نشانه ل