2
نام خدامدرسهwg,hj 95درخت

بازی فارسی

برای دانلود نشانه ی غین روی تصویر کلیک کن .

عزیزانم فردا آزمون املا دارید با توجه بیشتری 
از درس بزاز تا لاک پشت ومرغابی ها را بخوانید .

پیام قرانی

در این پست پیام های قرآنی کتاب قرآن اوّل دبستان  را تقدیمتان می کنم . البته به این دلیل که در مدرسه ی خاص قرآنی تدریس می کنم ،تعداد پیام های قرآنی کتاب ما بیشتر می باشد و علاوه بر پیام قرآنی چهار حدیث نورانی نیز به دانش آموزان آموزش داده می شود . امیدوارم با نظرات خود مرا همراهی کنید .

    روی تصویر کلیک کنید.    

اموزش نماز

 

برای مشاهده ی کاربرگ آموزشی نماز بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

 

 

اشنایی با شاعران کتاب فارسی

 محتوای الکترونیک جمع

لود محتوای الکترونیکی جمع و تفریق اعداد تک رقمی-ریاضی اول ابتدایی:

www.moghanaraz.ir

درس 10 فارسی

 


 

دریافت  فایل