2
نام خدامدرسهwg,hj 95درخت

علوم

 لطفاًبا ذکر صلوات دانلود بفرمایید .

 الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم  

 

ریاضی تم 15

تم 15

ازمون نگاره ها


  

ازمون ریاضی

« سلام دختر خوبم، عزیز محبوبم »


این دوست مهربونت برات یک برگه آزمون ریاضی آورده.

برای گرفتن آزمون روی تصویر کلیک کن!


موفق باشی!