2
نام خدامدرسهwg,hj 95درخت

ازمون فارسی

این هم آزمون فارسی و ریاضی اول دبستان در ماه دی (فارسی تا نشانه ی پ و ریاضی تا جمع های نظام دار! )

شاید کمی سؤالها سخت به نظر برسه ولی به جاش تو نمره دادن دست و دلبازم ! این به اون در !نیشخند

آزمون فارسی - دی ماه

هر دانلود 5 صلوات
پیک ادینه

پیک آدینه15

نشانه های ق و ل و کمی ریاضی(اصلاح شد!)

هر دانلود 5 صلوات
دفترهای کلاس من

برای دیدن بقیه دفترها به کانل تلگرام مراجعه کنید

پیک ادینه 95/15/7

پیک آدینه 1

پیک هفتگی کلاس اول 1تکلیف

 

تکلیف س و او

پیک آدینه 6

پیک هفتگی کلاس اول

هر دانلود 5 صلواتبازی بازی با فارسی

 

پسرم برای بازی روی تصاویر کلیک کن .
پسرم ترکیب های زیر رابلند بخوان .

با  بَـ