آرزوی ما داشتن ایرانی پیشرفته است
وفات  حضرت معصومهشب یلداآلودگی هواراه مبارزه با آلودگی

بازدید از کارخانه کاغذ سازی

کاشت گل

موفقیت و راهیابی به مرحله استانی طرح جابر

مدیریت پرتال همکلاسی

پورتال از امکانات پر مخاطب و پر طرفداریست که می تواند به عنوان یک شاخص و یا یک معرف برای تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی در فضای اینترنتی باشد و علاوه بر آن امکانات متنوع و فراوانی را برای کاربر فراهم می سازد. بنابراین این مهم از دید سامانه همکلاسی دور نمانده و این سامانه امکان ایجاد پورتالی با بالاترین امکانات را نه تنها برای مدرسه بلکه برای کادر آموزشی آن مدرسه نیز فراهم آورده.