زیارت امام زاده سید محمد و گلزار شهدا

موفقیت و راهیابی به مرحله استانی طرح جابر

اجرای سرود به مناسبت جشن 22 بهمن

برگزاری آزمون به روشی متفاوت و جذاب

انجام آزمایش برای دستیابی به تعادل با دو جسم با وزن متفاوت

اجرای نمایش درس دهم فارسی نام نیکو

شبیه سازی کوه آتشفشان

بررسی نقش مفصل در حرکات بدن

آزمایش جهت بررسی ارتباط حس چشایی و بویایی

تجربه گویندگی درس های شیرین فارسی در تلویزیون کلاسی